เกี่ยวกับเรา

ประวัติของบริษัท Company Profile

  • ความเป็นมา
  • ข้อมูลทั่วไป

ขอบเขตงานบริการของบริษัท KD – Net café

  • ออกแบบระบบเครือข่ายของสำนักงาน และหอพัก
  • แก้ไขระบบ Network ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ Software และ Network

ติดต่อบริษัท Contact us

 

ความเป็นมา

ร้านเคดี เน็ตคาเฟ่ รับวางระบบ Network ต่างๆ อาทิ ระบบหอพัก ระบบอพาร์ทเม้นท์ ระบบสำนักงาน และระบบร้านเกมส์ ด้วยความพยายามที่จะปรับปรุงและพัฒนาการบริการ เพื่อลดความยุ่งยากและ ค่าใช้จ่ายในขั้นตอนต่างๆ ในการวางระบบ  จึงได้ทำการเปิดธุรกิจขึ้นในปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน

 

ชื่อภาษาไทย                    ร้านเคดี เน็ตคาเฟ่
ชื่อภาษาอังกฤษ                 KD – Net café
เจ้าของกิจการ                  นายชัยณรงค์  อัศวนันทการ
ที่ตั้ง                                  201/11 ถนนพหลโยธิน 54/1 ซอยวัดเกาะ แขวงคลองถนนเขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
 โทรศัพท์                            02-974-7211, 084-080-7292
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี     1100800233856
อีเมล์                                     kalakub@hotmail.com

ขอบเขตงานบริการของบริษัท KD – Net café

Untitled

ติดต่อบริษัท

map

 

ร้านเคดี เน็ตคาเฟ่

201/11 ถนนพหลโยธิน 54/1 ซอยวัดเกาะ

แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

โทรศัพท์ 02-974-7211 โทรศัพท์มือถือ 084-080-7192

อีเมล์ kalakub@hotmail.com