พีเค อพาร์ทเม้นท์ 5

– ติดต้้งระบบ Wifi ทั้งระบบ
– Acesspoint Tenda AP5 8 ตัว
– Server Mikrotik 2011US
– ซอฟต์แวร์ KDApi
– Loardbalance Cisco Rv042

« 1 ของ 2 »