ธนูศักดิ์ อพาร์ทเม้นท์ ตึก 10

– ติดต้้งระบบ Wifi ทั้งระบบ
– Acesspoint ToTo Link 8 ตัว
– Server Mikrotik 2011US
– ซอฟต์แวร์ KDApi

« 1 ของ 3 »