พีเค อพาร์ทเม้นท์ 4

– ติดต้้งระบบ Wifi ทั้งระบบ
– Acesspoint Toto Link 8 ตัว
– Server Mikrotik 2011US
– ซอฟต์แวร์ KDApi

« 1 ของ 2 »