หอพัก รามวิลล่า ถนน รามคำแหง

  • ติดตั้ง Acesspoint Wrt54gl 10 จุด
  • ติดตั้ง เซิฟเวอร์ Linux Clearos
  • เพินสายแลนใหม่ทั้งหมด