เดินสายแลน ร้าน White Game 2

  • เดินสายแลนแท้ของ Link
  • จำนวน 20 จุด
  • เซ็ต Loardbance รวมเน็ต 2 สาย