โอภาโส 5 อพาร์ทเม้นท์ พหลโยธิน 55

  • ติดตั้งเซิฟเวอร์ Mikrotik
  • Acesspoint 5 จุด