เดินสายแลน อู่ MB Body Paint

เดินสายแลนความยาว 80 เมตร

  • สาย Cat5E Link
  • เปลี่ยน Router เป็น Cisco X1000
  • เดินสายโทรศัพท์ใหม่