หอพัก Luckyhome ม รังสิต

“เสร็จแล้ว” Luckyhome ม รังสิต

ติดตั้งระบบ Wifi Hotspot
-Acesspoint 8 ตัว
-เซิฟเวอร์ Mikrotik Rb750r2
-กล้องวงจรปิด Watashi AHD 14 ตัว