หอพัก ซอยบางบอน 4

เสร็จแล้ว หอพัก ซอยบางบอน 4

ติดตั้ง Acesspoint Tenda F3 5 ตัว
– Server Mikrotik 2011

« 1 ของ 2 »