หอพักสตรีบ้านสันติสุข ม.หอการค้าไทย

– ติดตั้ง Acesspoint Tenda AP 7 จุด
– เซิฟเวอร์ Mikrotik RB 750gr3

« 1 ของ 2 »