บุปผาทิพย์ เขตประเวศน์

ติดตั้งระบบ Wifi
-Acesspoint 10 จุด
-Server Mikrotik RB3011
-Switch PoE 16 port x1
-ติดตั้งระบบ จัดการ KD-Speed

« 1 ของ 2 »